Zarząd

Paweł Jankielewicz
Prezes Zarządu

pawelPosiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie oraz jako przedsiębiorca i lider w swojej branży. W ramach firmy GL Consulting Sp. z o.o. pełni rolę Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za całokształt działania spółki na rynku, poprzez zarządzanie pracą biura projektowego, poprzez pozyskiwanie i obsługę klientów strategicznych, projektowanie technologii obiektów gastronomicznych, zakładów spożywczych, pralni oraz doradztwo techniczne i inwestycyjne inwestycji (gastronomia). Zdobywał doświadczenie zawodowe wcześniej pracując jako właściciel przedsiębiorstwa GL Consulting, angażując się we wszystkie kluczowego aspekty działania firmy, którą następnie przekształcił w spółkę, projektował technologię dla FAGOR GASTRO POLSKA, gdzie skupiał się na technologii kuchennej oraz pralnianej oraz oferował doradztwo, wcześniej współpracował z TANAKE S.A. Jego cele biznesowe to dynamiczny rozwój GL CONSULTING, zbudowanie bazy stałych klientów i pozyskiwanie nowych, uzyskanie stabilnej pozycji na rynku oraz dużej rozpoznawalności, obsługa zarówno klientów detalicznych jak i korporacyjnych / sieciowych oraz dynamiczny rozwój firmy we wszystkich zakresach działalności (technologia gastronomiczna, wentylacja, doradztwo), docelowo wejście na rynki zagraniczne i obsługa klientów z UE oraz wschodu Europy i Azji.  Ukończył Wyższą Szkołę Gospodarstwo Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W chwilach wolnych interesuje się rozwojem osobistym. Pozostań w kontakcie @goldenline oraz @linkedin.

Andrzej Parafiniuk
V-ce Prezes, Członek Zarządu

andrzejPosiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i menadżerskie, jest specjalistą i profesjonalistą w swojej branży. W ramach firmy GL Consulting Sp. z o.o. pełni rolę V-ce Prezesa, Członka Zarządu i jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę klientów, obsługę klientów korporacyjnych, marketing i promocję firmy oraz administrację i HR, a jego specjalizacja to doradztwo techniczne i inwestycyjne w obszarze gastronomicznym. Zdobywał doświadczenie pracując jako Dyrektor Biura Handlowego w Warszawie w Dora Metal Sp. z .o.o., gdzie był odpowiedzialny za działania sprzedażowe oraz administrację i HR, pełnił również funkcję Kierownika Regionalnego w GASTRO INSTAL, gdzie budował sieć dystrybucyjną w regionie Polski centralnej oraz wschodniej oraz był odpowiedzialny za negocjacje i utrzymanie relacji z kontrahentami; wcześniej pracował jako Project Manager dla TANAKE S.A. gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę handlową i techniczną dla klientów korporacyjnych. Ukończył Wyższą Szkołę Gospodarstwo Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Żywienia Człowieka i GD. W chwilach wolnych interesuje się strzelectwem sportowym. Pozostań w kontakcie @goldenline oraz @linkedin.