Analizy finansowe

  • Tworzenie biznes planów inwestycji gastronomicznych
  • Analiza finansowa działających obiektów
  • Optymalizacja kosztów i środków
  • Tworzenie propozycji zmian organizacyjnych obiektów pod kątem usprawnienia operacyjnego

 

Usługi finansowe zostały zaplanowane w celu pomocy inwestorom i operatorom obiektów gastronomicznych. Często użycie kapitału i zasobów nie jest optymalne, co generuje niepotrzebne koszty i obniża rentowność inwestycji. Spojrzenie z zewnątrz na działający bądź planowany mechanizm biznesowy, pozwala ustalić słabe strony planu i podpowiedzieć najefektywniejsze rozwiązania. Naszym celem jest analiza finansowa przyszłego lub działającego lokalu gastronomicznego i uszycie na miarę rozwiązań optymalizujących użycie kapitału, pracy i czasu do stworzenia sprawnie działającego mechanizmu, przynoszącego duże zyski właścicielowi.

Analizie podlega proces inwestycyjny, efektywność użytych środków, organizacja pracy, zatrudnienie i wiele innych czynników wpływających finalnie na wynik finansowy. Oferta GL CONSULTING w tym zakresie jest o tyle unikalna, że bazujemy na doświadczeniu własnym (tysiące obiektów, z którymi zetknęliśmy się w życiu zawodowym) oraz na doświadczeniu naszych współpracowników, będących wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach.