Dokumentacja GMP/GHP i HACCP

haccp_logo

Celem działania tzw. zakładów zbiorowego żywienia czyli wszelkich restauracji i punktów gastronomicznych jest zaspokajanie potrzeb żywieniowych co realizuje się poprzez dostarczanie gotowych do spożycia posiłków i napojów, bezpiecznych pod względem jakości zdrowotnej oraz zapewnieniu warunków umożliwiających ich konsumpcję (1).

Tyle definicja a co to oznacza w rzeczywistości? W największym uproszczeniu oznacza to, że każdy punkt gastronomiczny, niezależnie od wielkości i funkcji musi przygotowywać żywność przede wszystkim w sposób bezpieczny dla konsumenta czyli w zgodzie z wszystkimi regulacjami higienicznymi. Aby ten efekt osiągnąć konieczne jest wdrożenie tzw. programów GMP/GHP czyli zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Cateringowej) a także systemu HACCP czyli warunków i sposobu kontroli zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności. Każdy właściciel zakładu gastronomicznego OBLIGATORYJNIE zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji GMP/GHP na potrzeby odbioru obiektu przez SANEPID a następnie wdrożenie systemu HACCP w celu kontroli procesu przygotowywania żywności.

Wspomniane programy są obowiązkowe dla wszystkich a ich przygotowanie nie jest proste z uwagi na fakt, że muszą być dostosowane do specyfiki zakładu i jego funkcji a także muszą uwzględniać otoczenie zakładu i specyficzne zagrożenia. Także w tym zakresie wiedza i doświadczenie GL CONSULTING jest do Państwa dyspozycji – zajmiemy się przygotowaniem stosownej dokumentacji i instrukcji jak prowadzić działalność nie narażając się na uwagi ze strony instytucji kontrolnych. Proszę pamiętać, że brak lub źle sporządzona dokumentacja może skutkować odmową wydania pozwolenia na działalność gastronomiczną i w najlepszym wypadku poważnym opóźnieniem w otwarciu inwestycji, do czasu usunięcia błędów – znacznie racjonalniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tej sprawy specjalistom z GL CONSULTING.

(1) Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna Wiśniewska. Wydanie I, Warszawa 2003, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.